Allergy Alarm

Allergy Alarm

パッケージ:
rs.creitive.allergyalarm
ダウンロード:
5K
サイズ:
4.4 MB
Android 要件:
3.0 以上
アップデート:
2015年3月12日
23
最新バージョン:
1.0
年齢:
無料 ダウンロード

Allergy Alarm je android aplikacija informativno edukativnog karaktera namenjana opštoj populaciji i stručnoj medicinskoj javnosti. Aplikacija je namenjana opštoj populaciji sa ciljem upoznavanja javnosti sa problemom oboljenja koje se naziva alergijski rinitis, kao i sa načinima lečenja i prevencije tog oboljenja.

コメント

類似のアイテム

のアプリ MedApp android aplikacije